WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

Badanie zagęszczenia gruntów Siemianowice Śląskie, Rybnik


Badanie zagęszczenia gruntów – jesteśmy do Państwa usług!

Dokumentacja geotechniczna nigdy nie będzie pełna, jeśli na jej potrzeby nie zostanie przeprowadzone kompletne i profesjonalne badanie zagęszczenia gruntów. Nasz zespół inżynierów również pozostaje do Państwa usług, jeśli chodzi o tę kwestię. W tym miejscu postaramy się krótko przybliżyć to czym jest i do czego służy takie badanie oraz dlaczego warto wybrać nas do jego zrealizowania.

Czym jest badanie zagęszczenia gruntów?

Jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na określenie wszelkich prawidłowości wbudowania gruntu. Grunt jak wiadomo powinien być w pełni zgodny z założeniami projektowymi, bo to wpływa na całościowe bezpieczeństwo i funkcjonalność danego przedsięwzięcia. Co obejmuje takie badanie? Co dokładnie jest sprawdzane w ramach jego przebiegu?

  • Nasypy drogowe,
  • Nasypy kolejowe,
  • Rampy,
  • Fundamenty,
  • Chodniki,
  • Podsypki pod posadzki,
  • Warstwy podłoża drogowe

   Badanie zagęszczenia gruntów Siemianowice Śląskie, Rybnik   Badanie zagęszczenia gruntów Siemianowice Śląskie, RybnikBadanie zagęszczenia gruntów Siemianowice Śląskie, Rybnik

To dzięki kompletnie zrealizowanemu badaniu o tym charakterze można mieć pewność, że wszystko jest tak, jak należy i można dalej ruszać z pracami. To badanie da Państwu gwarancję wiedzy na temat tego, czy założenia projektowe pokrywają się z rzeczywistym stanem gruntu – a jeśli nie, będą Państwo bogatsi o informacje, które pozwolą podjąć dalsze, słuszne działania w ramach określonego przedsięwzięcia.

Ważna informacja

Stopień zagęszczenia oznaczony symbolem ID wyraża naturalny stan gruntu. Ważne jest, by Państwo o tym wiedzieli, gdyż w dokumentach geotechnicznych podaje się stopień zagęszczenia właśnie w takowy sposób. Oczywiście w razie wszelkich pytań czy wątpliwością – służymy pomocą, natomiast dobrze jest mieć choć podstawową wiedzę na ten temat, by mieć większe pojęcie na temat charakteru naszej pracy i przedkładanej przez nas oferty.