WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Badanie zagęszczenia gruntów Dąbrowa Górnicza, Mikołów


Badanie zagęszczenia gruntów – do 20m !

Stopień zagęszczenia wyznacza się tylko dla gruntów niespoistych, żeby określić dokładnie własności gruntu trzeba przyjechać w dane miejsce i wykonać odwiert. Wielkość stopnia zagęszczenia zależy przede wszystkim od składu gruntu, jego porowatości, kształtu ziarn. Wartość tę wyznacza się w celu określenia nośności gruntu dla danego terenu używając lekkiej, bądź ciężkiej sondy dynamicznej.

Dlaczego warto wykonać badanie zagęszczenia gruntów?

Zanim przygotujesz grunt do wykopania fundamentów, warto przeprowadzić badania wytrzymałości gruntu, jego struktury oraz poziomu wód gruntowych. Rozpoznanie geologiczne najlepiej zlecić naszej firmie, ponieważ wykonujemy kompleksowe usługi badania terenu działki, dzięki czemu sprawdzimy na mapach geologicznych teren a dla inwestra określimy parametry zagęszczenia gruntu, poziom zwierciadła wody oraz dobierzemy odpowiedni rodzaj fundamentów. Również ważnym aspektem jest agresywność wody w stosunku do betonu, lecz te badanie w laboratorium wykonujemy sporadycznie, głównie dla przedsiębiorstw.

   Badanie zagęszczenia gruntów Dąbrowa Górnicza, Mikołów   Badanie zagęszczenia gruntów Dąbrowa Górnicza, MikołówBadanie zagęszczenia gruntów Dąbrowa Górnicza, Mikołów

To dzięki kompletnie zrealizowanemu badaniu o tym charakterze można mieć pewność, że wszystko jest tak, jak należy i można dalej ruszać z kupnem działki oraz pracami budowlanymi. To badanie da Państwu gwarancję wiedzy na temat tego, czy założenia projektowe pokrywają się z rzeczywistym stanem gruntu.

Ważna informacja

Stopień zagęszczenia oznaczony symbolem ID wyraża naturalny stan gruntu. Ważne jest, by Państwo o tym wiedzieli, gdyż w dokumentach geotechnicznych podaje się stopień zagęszczenia właśnie w takowy sposób. Oczywiście w razie wszelkich pytań czy wątpliwością – służymy zawsze kontaktem telefonicznym, natomiast dobrze jest mieć choć podstawową wiedzę na ten temat, by mieć większe pojęcie na temat charakteru naszej pracy i przedkładanej przez nas oferty. Nasza firma wykonała już kilka realizacji na terenach Mikołowa oraz Dąbrowy Górniczej, dlatego mamy świadomość jaki teren będziemy badać oraz czego możemy się spodziewać. Serdecznie zaprasza do współpracy Geolog mgr Andrzej Łyczba.