Dokumentacja hydrogeologiczna Orzesze, Mikołów, Tychy
WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Hydrogeologia Orzesze, Mikołów, Tychy


Dokumentacja hydrogeologiczna – poziom wód gruntowych.

Mamy dla Państwa w ofercie: Dokumentacje powykonawcze robót wiertniczych, dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód zwierciadeł podziemnych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla działek budowlanych. Ponieważ informacja dotycząca poziomu wód gruntowych jest ważna dla inwestora, w szczególności dla terenów zalewowych. Nasi fachowcy wykonali już ponad 100 opini hydrogeologicznych dla terenów głównie na śląsku. Dodatkowo zachęcamy dla osób pro ekologicznych do montażu studni głębinowych, oczysczalni przychodomowych oraz pomp ciepła, ponieważ w tym przypadku dbamy o przyrodę oraz swój budrzet.

Dokumentacja hydrogeologiczna jest niezbędna w przypadku prac, takich jak:

  • wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • wykonywanie badań poziomu zwierciadła wody,
  • wtłaczaniem wód do górotworu,
  • realizowaniem inwestycji, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na wody podziemnej,
  • oceną zasobów i właściwości względem wód podziemnych,
  • projektowaniem inwestycji o hydrotechnicznym charakterze.

    Dokumentacja hydrogeologiczna Mikołów   Dokumentacja hydrogeologiczna Orzesze, Mikołów, Tychy   Dokumentacja hydrogeologiczna Tychy


Sporządzona przez nas dokumentacja jest w pełni realizowana z uwzględnieniem obowiązujących norm i wytycznych ustalonych z ramienia Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Nasi fachowcy wykonali już ponad 100 takich dokumentacji. Z nami będziesz mieć pewność co, do tego czy warto zainwestować i jak zainwestować w dane przedsięwzięcie.