WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Geolog Czeladź, Będzin, Jaworzno, Chrzanów


Nasza firma zajmuje się badaniami geologicznymi, geotechnicznymi oraz studniami głębinowymi dla potrzeby budowy nowych obiektów. Na potrzeby usług geologicznych wykonujemy trzy odwierty na działce i tworzymy dokumentacje inżynierską geotechniczną, która jest wymagana od 2012 roku do budowy domu jedno i wielo rodzinnego.

Oferujemy usługi:
- odwierty geologiczne,
- nadzor robót geotechnicznych,
- sondowania lekką i średnią sondą dynamiczną,
- badania laboratoryjnych gruntów pod względem składu chemicznego,
- określamy poziom wód gruntowych,
- agresywność pod względem,
- odbiory gruntów w wykopie,
- badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń,
- badań zageszczenia płytą dynamiczną,
- konsultacji geotechnicznych,
- kompleksowe studnie głębinowe z ujęciem pod dom,
- sprawdzanie działki przed zakupem.

    Geolog Jaworzno   Geolog Czeladź, Będzin   Geolog Chrzanów

Dlaczego wykonywane są badania geologiczne?

Badania, których wykonanie oferujemy dla mieszkańców Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Chrzanowa, takie jak geologia inżynierska i geotechnika są wykorzystywane w różnych celach. Najczęściej przed zakupem działki, żeby sprawdzić dokładnie czy dany teren nadaje się pod budowe i jakiego rodzaju wybrać fundamenty oraz projekt. Od 2012 roku jest obowiązek sporządzenia opinii geotechnicznej dla urządów. Wykonujemy również dokumentacje pod większe inwestycje dla przemysłu i instytucji.