WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁ

Geolog Mikołów, Żory, Tychy, Dąbrowa Górnicza


Firma z doświadczeniem mająca na celu wykonywać dobrą pracę szanując przy tym czas klientów z miast Mikołów, Tychy, Żory, Dąbrowa Górnicza. Stawiamy na profesjonalizm, wykonujemy szeroki zakres usług geologicznych, geotechnicznych i studni głębinowych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, gdzie wykonujemy szereg niezbędnych badań oraz ekspertyz na potrzeby sporządzenia dokumentacji.

Wykonujemy opracowania dla inwestycji takich jak:
- domy jednorodzinne
- domy i bloki wielorodzinne
- budynki przemysłowe, hale
- mosty i wiadukty
- przydomowe oczyszczelnie ścieków
- infrastruktura sieciowa (wodociągli, gaz, itd.)
- drogi i dojazdy

Zakres naszych prac:
- Odwierty w gruncie na głębokość do 100m w każdym rodzaju gruntu, oraz w trudno dostępnych miejscach,
- Badania laboratoryjne składu chemicznego gruntu i wody, sprawdzanie zanieczyszczeń oraz agresywność ze względu na beton,
- Badanie zagęszczenia gruntu za pomocą różnych sond dynamicznych,
- Wstępne rozpoznanie terenu na mapach geologicznych i hydrogeologicznych,
- Określanie głębokości zalegania wód podziemnych oraz wiercelnia studni głębinowych,
- Nadzór prac geologicznych, odkrywek fundamentów oraz prac budowlanych.

    Geolog Mikołów, Żory, Tychy, Dąbrowa Górnicza   Geolog Mikołów, Żory, Tychy, Dąbrowa Górnicza   Geolog Mikołów, Żory, Tychy, Dąbrowa Górnicza

W jakim celu wykonywane są badania?

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych a także na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196)
Sporządzamy:
- Opinie geotechniczną
- Dokumentacje badań podłoża gruntowego
- Projekt geotechniczny
- Projekt geolgoliczno-inżynierski