WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁ

Geolog Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie


Geolog Andrzej Łyczba i zespół zajmuje się badaniem geologiczno inżynierskim gruntu. Badania wykonujemy dla nowo powstałych domów i hali produkcyjnych oraz do zaprojektowania przydomowych oczyszczalni. Posiadamy bogate doświadczenie z rejonu Tarnowskich Gór oraz Siamienowic, dlatego już przy kontakcie telefonicznym możemy wstępnie określić co jest w podłożu oraz na jakim poziomie są wody gruntowe.

Zakres prac:

- Sporządzenie opinii, projektu geotechnicznego i geologicznego
- Dokumentacje badań podłoża gruntowego
- Odwierty i sondowanie gruntu w każdym terenie,
- Badanie gęstości i składu gruntu, analiza zanieczyszczenia,
- Sprawdzanie poziomu wód gruntowych,
- Kompleksowo wykonywanie studni głębinowych - odwiert i przyłącze,
- Nadzorowanie prac geologicznych i budowlanych.

    Geolog Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie   Geolog Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie   Geolog Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie

W jakim celu wykonuje się badania geologiczne?

Głównie do badania gruntu pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Inwestor powinien wiedzieć na jakim terenie będzie budować, ponieważ trzeba dobrać odowiednie fundamenty. Dodatkowo stwierdzamy poziom wód gruntowych dla danego terenu. Od 2012 roku dokumentacja geotechniczna jest obowiązkowa do budowy dla urzędu.