WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Geotechnika, badanie geotechniczne Dąbrowa Górnicza


Dokumentacja geotechniczna, badanie geotechniczne

Jesteśmy firmą geologiczną, która wykonuje odwierty w wyznaczonym przez inwestora gruncie i wykonującą dokumentacje geologiczno-geotechniczną. W badaniu pod dom jednorodzinny wykonujemy z reguły 3 odwierty na określoną głębokość. Pierw sprawdzamy na mapach geologicznych dany teren, później ustalamy zawsze indywidualnie w jaki najlepszy sposób dokonać sprawdzania terenu działki. Głównie sprawdzamy skład gruntu do 5 metrów od powierzchni. W zależności od terenu dodatkowo wykonujemy sprawdzenie zagęszczenia - lekką sondą dynamiczną oraz poziom wód gruntowych.

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń,
  • odbiorów gruntu w wykopie.

    Geotechnika, badanie geotechniczne Dąbrowa Górnicza   Geotechnika, badanie geotechniczne Dąbrowa Górnicza   Geotechnika, badanie geotechniczne Dąbrowa Górnicza

Geolog Andrzej Łyczba

Posiadamy wszystkie zezwolenia na wykonywanie i nadzorowanie prac geologiczno-geotechnicznych. Zespół realizuje dokumentacje zgodnie z wytycznymi wnioskami przez urzędy. Wiercenia rdzeniowane oraz badawcze wykonujemy specjalnymi wiertnicami na gąsienicach oraz podwoziu samochodowym. Wykonaliśmy ponad 100 operatów dla większych inwestycji. Pracujemy na 3 różnych wiertnicach do terenów skalistych jak i piasku czy gliny. Zawsze przed rozpoczęciem zlecenia sprawdzamy teren na mapach geologicznych i ustalamy kwotę przedsięwzięcia.

Zapraszamy!