WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Geotechnika, badanie geotechniczne Gliwice, Zabrze


Dokumentacja geotechniczna, badanie geotechniczne

Firma kierowana przez geologa Andrzeja Łyczbe prowadzi badania gruntu za pomocą odwiertów wykonywanych przez różne maszyny - w zależności od danego podłoża oraz sposobu dojazdu. Posiadamy doświadczenie ponad 10 letnie w wykonywanych pracach. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane, które chcą uzyskać poprzez wiedzę wynikającą z dostarczonej przez nas dokumentacji geotechnicznych w Gliwicach i Zabrzu. Dzięki 8 urządzenią wiertniczym jesteśmy w stanie wiercić otwory geologiczne prawie na każdym terenie. Wiercimy rdzenie do głębokości 200 metrów. Posiadamy soniczną wiertnicę, wykonującą bardzo szczegółowe odwierty przekroju geologicznego gruntu.

  • Opinia geotechniczna,
  • Wierceń otworów geologicznych,
  • Badanie zagęszczenie gruntów,
  • Laboratoyjne sprawdzanie gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń,
  • Określenie głębokości wód podziemnych.

    Geotechnika Zabrze   Geotechnika, badanie geotechniczne Gliwice, Zabrze   Geotechnika, badanie geotechniczne Gliwice

Cel badań geotechnicznych

Minister Budownictwa wydał w 2012 roku rozporządzenie w sprawie ustlania warunków geotechnicznych obiektów budowlanych takich jak:
- domy jednorodzinne
- bloki
- hale
- budynki przemysłowe
- drogi, wiadukty
- oczyszczalnie ścieków przydomowe

Zapraszamy!