WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Geotechnika, badanie geotechniczne Knurów, Rybnik


Badanie geotechniczne gruntu oraz sporządzanie dokumentacji.

Geolog Andrzej Łyczba i zespół posiada ponad 10 letnie doświadczenie tylko i wyłącznie w badaniu gruntu. Geotechniczno-inżynierskie badania wykonujemy dla nowo powstałych domów, hali oraz oczyszczalni przydomowych. Za pomocą map geologicznych możemy wstępnie określić zawartość gruntu na danej działce.

  • Opinia geotechniczna pod budowę
  • Badania laboratoryjne gruntu
  • Sprawdzanie stopnia zagęszczenia gruntu
  • Określenie na jakiej głębokości jest woda gruntowa

    Geotechnika, badanie geotechniczne Knurów, Rybnik   Geotechnika, badanie geotechniczne Knurów, Rybnik   Geotechnika, badanie geotechniczne Knurów, Rybnik

Sprawdanie gruntu

Zaczynamy od sprawdzenia terenu na mapie geologicznej, następnie przyjeżdzamy na miejsce i wykonujemy wiercenie badawcze, sondowanie dynamiczne, pomiar wody podziemnej, przekazanie próbek gleby do laboratorium w celu sprawdzenia składu chemicznego oraz agresywności w stosunku do betonu. Wszystkie wyniki parametrów umieszczamy w operacie geologicznym dla danego tereny w Knurowie i Rybniku – co daje Państwu gwarancję, że działka nadaje się do budowania danego obiektu. Wiercenia geotechniczne wykonujemy wiertnicami na gąsienicach oraz na podwoziu samochodowym. W galerii na stronie można zobaczyć urządzenia wiertnicze do rdzeniowania otworów.

Zapraszamy!