WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Geotechnika, badanie geotechniczne Wojkowiece, Siewierz, Zawiercie


Dokumentacje geotechniczne od firmy z doświadczeniem.

Realizujemy projekty z zakresu geotechniki i geologi inżynieryjnej. Operaty geotechniczne opracowywane są głównie na potrzeby budowy domów w rejonie Zawiercia. Badania wykonujemy na każdym etapie budowy. Stopień zagęszczenia gruntu pozwoli zweryfikować faktyczny stan. W zależności od jego stanu powinny być dobierane fundamenty. Dysponujemy niezbędnymi urządzeniami badawczymi podłoże: Wiertnica do 50m, wiertnica ręczna do 5m, sonda dynamiczna do badań zagęszczenia.
Klient po badaniu otrzymuje opinie geotechniczną na której umieszczone są dokładne informacje odnośnie warstw ziemi znajdujących się w podłożu oraz warunki wodno-gruntowe, żeby w przypadku deszczów nie mieć problemu z wodami gruntowymi.

    Geotechnika, badanie geotechniczne Wojkowiece, Siewierz, Zawiercie   Geotechnika, badanie geotechniczne Wojkowiece, Siewierz, Zawiercie   Geotechnika, badanie geotechniczne Wojkowiece, Siewierz, Zawiercie

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

Właściciel firmy Andrzej Łyczba jest doświadczony w pracach na różnych budowach. Jako potwierdzenie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w którym dokładnie przybliży ofertę.
Głównie zajmujemy się współpracą dla obiektów budowlanych inwestorów, firm, hal, mostów w których określamy dokładnie warunki geotechniczne dla poszczególnego obiektu.
Po każdych odwiertach na danym terenie i wzięciu próbek gleby sporządzany jest operat w którym ujęta jest dokumentacja podłoża oraz stan wód gruntowych. Dodatkowo posiadamy mapy Zawiercia, Siewierza i okolic na których mamy dokładnie ujęte gdzie znajdują się zwierciadła wód podziemnych oraz uskoki tektoniczne.