WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Usługi i badania geologiczne Bieruń, Lędziny, Oświęcim


Geolog Andrzej Łyczba i jego zespół oferuje kompleksowe usługi badania podłoża gruntowego na potrzeby zakupu działki budowlanej na terenie Lędzin, Bierunia oraz Oświecimia i okolic. Dokumentacje geologiczno - inżynierskie są sporządzane dla inwestorów obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych oraz urzędów a także mostów i dróg. Wykonywane na terenie odwierty służą do opinii geotechnicznej w której znajdują się badania makroskopowe gruntu, pomiar zwierciadła wód gruntowych oraz sondowanie. Dodatkowo wykonujemy badania laboratoryjne grunów i analize chemiczną wody pod względem agresywności do stali i betonu(fundamenty). Projekt geotechniczny trafia do urządu i czeka na akceptacje. Posiadamy również uprawnienia do nadzorowania odkrywek fundamentowych i badania zagęszczena gruntu na każdym etapie budowy. 

    Usługi i badania geologiczne Bieruń, Lędziny, Oświęcim   Usługi i badania geologiczne Bieruń, Lędziny, Oświęcim   Usługi i badania geologiczne Bieruń, Lędziny, Oświęcim


Usługi geologiczne:

W ramach prac geologii inżynierskiej :
- opracowujemy projekty odwiertów geologicznych,
- rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne dla obszaru danej działki,
- wykonujemy wiercenia badawcze do odpowiedniej głębokości i sondowania podłoża gruntowego pod zabudowe.
Przygotujemy także opinie środowiskowe niezbędne w każdej większej inwestycji z rejonu Lędzin, Bierunia i Oświęcimia. Oferujemy nadzór nad przeprowadzonymi wykopami oraz badania zanieczyszczeń gruntu.