WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Usługi i badania geologiczne Pszczyna, Kobiór, Wyry


Firma Geolog Andrzeja Łyczby to profejonalne badania i usługi geologi inżynierskiej dla działek budowlanych. Posiadamy w tym aspekcie ponad 200 realizacji, w których określamy skład gruntu w każdym odwiercie. Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami badawczymi oraz różnymi wiertnicami, dzięki którym możemy sprawdzić każdy - nawet trudno dostępny teren. Działamy na obszarze Kobiór, Wyry oraz Pszczyna gdzie wykonaliśmy badania pod budowę domków jedno rodzinnych oraz szkół. Posiadamy dyplomy Politechniki Śląskiej oraz niezbędne certyfkaty i uprawnienia. 

    Usługi i badania geologiczne Pszczyna, Kobiór, Wyry   Usługi i badania geologiczne Pszczyna, Kobiór, Wyry   Usługi i badania geologiczne Pszczyna, Kobiór, Wyry


Wykonujemy:

- badania makroskopowe gruntu,
- analiza i skład chemiczny gruntu pod względem zanieczyszczenia,
- badania zagęszczenia i odksztacenia gruntów,
- projektowanie robót budowlanych,
- dozór i kierowanie robotami geologicznymi,
- sprawdzanie poziomu zwierciadła wody,
- studnie głębinowe,
Przygotujemy także dokumentacje niezbędne w każdym przedsiębiorstwie z rejonu Pszczyny, Kobióru czy Wyr do Urzędów. Oferujemy nadzór nad przeprowadzonymi wykopami oraz badania zanieczyszczeń gruntu w laboratorium.