WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Usługi i badania geologiczne Zawiercie, Siewierz, Wojkowice


Geolog Andrzej Łyczba oferuje w usługach geologi inżynierskiej szeroki zakres robót. Po każdym badaniu klient otrzymuje opinie geologiczną sporządzoną w 3-4 egzemplarzach, w zależności od zapotrzebowania. Posiadamy doświadczenie w pracach geologicznych, posiadamy kilka różnych wiertnic używanych do wybranych badań danego terenu.

Oferta dla klientów:
- projekty geologiczne działek,
- rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla danej działki,
- stopień zagęszczenia gruntu,
- stopień agresywności wody w stosunku do betony/stali,
- ustalenie warunków geotechnicznych położenia dla danego obiektu budowlanego,
- odbiór wykopów fundamentowych i robót,
- analiza skarp i uskoków tektonicznych,
- badania laboratoryjne gruntów i gleby,
- nadzór prac geologicznych.

    badania geologiczne Zawiercie   badania geologiczne siewierz   Usługi i badania geologiczne wojkowice, zawiercie


Firma Geolog Andrzej Łyczba

Jesteśmy rzetelną firmą, która zawsze stara się dotrzymywać terminów. Przygotujemy opinie geologiczne na potrzeby inwestora. Oferujemy nadzór nad przeprowadzonymi wykopami oraz badania zanieczyszczeń gruntu w specjalistycznym laboratorium.