WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

Geolog Ruda Śląska, Knurów, Zabrze, Rybnik, Orzesze


Jesteśmy firmą, która zajmuje się przede wszystkim geologią inżynierską i geotechniką. Są to takie dziedziny badań, bez których nie można postawić, a nawet odpowiednio zaprojektować żadnego budynku. Jako firma doświadczona w zakresie świadczenia usług z zakresu geologii inżynieryjnej jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najlepszą, sprawną i przede wszystkim profesjonalną obsługę.

Czym się zajmujemy?

Nasza firma jest gotowa przede wszystkim dokładnie zbadać teren pod planowaną budowę oraz określić wszelkie warunki wodno-gruntowe, jakie w danym miejscu istnieje. Dzięki temu łatwo określić można, czy w danym miejscu budowa jest w ogóle możliwa i bezpieczna. Jako specjaliści z zakresu geologii inżynieryjnej jesteśmy w stanie przede wszystkim wykonać badania, które wykażą, czy w danym gruncie występują niebezpieczne zanieczyszczenia i czy jest on odpowiedni do tego, by powstały na nim różnego rodzaju budynki. W tym celu oferujemy stworzenie szeregu niezbędnych dokumentów i opinii, takich, jak dokumentacje geotechniczne, od niedawna nazywane dokumentacjami badań podłoża gruntowego. 

    Geolog Ruda Śląska, Knurów, Zabrze, Rybnik, Orzesze   Geolog Ruda Śląska, Knurów, Zabrze, Rybnik, Orzesze   Geolog Ruda Śląska, Knurów, Zabrze, Rybnik, Orzesze

Po co takie badania?

Badania, których wykonanie oferujemy, a które wykorzystują właśnie takie dziedziny, jak geologia inżynierska i geotechnika są wykorzystywane w różnych celach. Oczywiście wśród najbardziej popularnych wymienić należy przygotowanie gruntu pod budownictwo, zarówno mieszkaniowe jak i przemysłowe. Takie badania mogą służyć także innym celom, takim jak choćby stworzenie infrastruktury komunalnej, zakładanie obszarów chronionych i rezerwatów czy też zabezpieczenie linii nabrzeża.