WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 900ZŁ

Dokumentacja hydrogeologiczna Piekary Śląskie, Zabrze


Dokumentacja hydrogeologiczna – bądź poinformowany!

Wyniki badania hydrogeologicznego dla danej działki umieszczamy w operacie dzięki któremu inwestor będzie posiadał konkretne informacje na temat zwierciadeł wód podziemnych. Dostarczana dokumentaca posiada część graficzną pomiarów terenowych, wyniki badań, przekroje warstw gruntu, dział merytoryczny oraz precyzyjne wnioski.

Dokumentacja hydrogeologiczna jest niezbędna w przypadku prac, takich jak:

  • wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • potrzebnej charakterystyki wodnej dla gospodarstwa,
  • wtłaczaniem wód do górotworu,
  • realizowaniem inwestycji, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na wody podziemne,
  • oceną zasobów i właściwości względem wód podziemnych,
  • projektowaniem inwestycji o hydrotechnicznym charakterze.
  • I wiele więcej.   

    Dokumentacja hydrogeologiczna Piekary Śląskie, Zabrze   Dokumentacja hydrogeologiczna Piekary Śląskie, Zabrze   Dokumentacja hydrogeologiczna Piekary Śląskie, Zabrze


Dbamy o to, by sporządzona przez nas dokumentacja była w pełni realizowana z uwzględnieniem obowiązujących norm i wytycznych ustalonych z ramienia Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Z nami nie ma miejsca na pomyłki. Z nami będziesz mieć pewność co, do tego czy warto zainwestować i jak zainwestować w dane przedsięwzięcie.