WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁ

Dokumentacja hydrogeologiczna Siemianowice Śląskie


Dokumentacja hydrogeologiczna – bądź poinformowany!

Mamy dla Państwa w ramach szeregu naszych kompletnych usług, również i te związane z inwestycjami odnoszącymi się do wykopów. Każdy świadomy inwestor powinien być w pełni poinformowany jak ważnym dokumentem w odniesieniu do takich prac stanowi dokumentacja hydrogeologiczna. Jest ona wymagana prawnie, dlatego wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w niej przedstawione muszą być fachowe i kompletne – takowe właśnie oddamy w Państwa ręce. Jeśli więc ktoś z Państwa planuje którąkolwiek z poniższych inwestycji i szuka fachowców oferujących sprawną, szybką i kompetentną realizację badań pod dokumentację hydrogeologiczną – oto jesteśmy.

Dokumentacja hydrogeologiczna jest niezbędna w przypadku prac, takich jak:

  • wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • wykonywanie odwodnień związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż,
  • wtłaczaniem wód do górotworu,
  • realizowaniem inwestycji, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na wody podziemne,
  • oceną zasobów i właściwości względem wód podziemnych,
  • projektowaniem inwestycji o hydrotechnicznym charakterze.
  • I wiele więcej.   

    Dokumentacja hydrogeologiczna Siemianowice Śląskie   Dokumentacja hydrogeologiczna Siemianowice Śląskie   Dokumentacja hydrogeologiczna Siemianowice Śląskie


Dbamy o to, by sporządzona przez nas dokumentacja była w pełni realizowana z uwzględnieniem obowiązujących norm i wytycznych ustalonych z ramienia Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Z nami nie ma miejsca na pomyłki. Z nami będziesz mieć pewność co, do tego czy warto zainwestować i jak zainwestować w dane przedsięwzięcie.