WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁGEOLOG - USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE I OKOLICE

Ofertę usług geologicznych dedykujemy dla klientów indwidualnych oraz biznesowych. Oferujemy szeroki zakres usług geologicznych świadczonych właścicielom gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jak komercyjne. Wśród oferowanych przez nas usług znaleźć można między innymi wykonywanie dokumentacji geotechnicznej, badanie zanieczyszczeń gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Ponadto oferujemy także fachowe określenie stateczności zbocz i skarp. Dzięki temu każdy, kto na danym terenie planuje zbudowanie domu będzie miał pewność, że prowadzenie prac, jak i późniejsze mieszkanie w danym budynku będzie bezpieczne. Właścicielom już istniejących budynków oferujemy z kolei wykrycie przyczyn utrzymywania się wilgoci w budynku czy też powstawania spękań na domu. Ponadto wykonujemy także projekty robót geotechnicznych oraz projekty odwodnienia danego podłoża.


FIRMA

Jesteśmy firmą, która zajmuje się przede wszystkim geologią inżynierską i geotechniką. Są to takie dziedziny badań, bez których nie można postawić, a nawet odpowiednio zaprojektować żadnego budynku. Jako firma doświadczona w zakresie świadczenia usług z zakresu geologii inżynieryjnej jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najlepszą, sprawną i przede wszystkim profesjonalną obsługę.
                   
Nasza firma jest gotowa przede wszystkim dokładnie zbadać teren pod planowaną budowę oraz określić wszelkie warunki wodno-gruntowe, jakie w danym miejscu istnieje. Dzięki temu łatwo określić można, czy w danym miejscu budowa jest w ogóle możliwa i bezpieczna. Jako specjaliści z zakresu geologii inżynieryjnej jesteśmy w stanie przede wszystkim wykonać badania, które wykażą, czy w danym gruncie występują niebezpieczne zanieczyszczenia i czy jest on odpowiedni do tego, by powstały na nim różnego rodzaju budynki. W tym celu oferujemy stworzenie szeregu niezbędnych dokumentów i opinii, takich, jak dokumentacje geotechniczne, od niedawna nazywane dokumentacjami badań podłoża gruntowego.

Czytaj więcej


DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

Mamy dla Państwa w ramach szeregu naszych kompletnych usług, również i te związane z inwestycjami odnoszącymi się do wykopów. Każdy świadomy inwestor powinien być w pełni poinformowany jak ważnym dokumentem w odniesieniu do takich prac stanowi dokumentacja hydrogeologiczna. Jest ona wymagana prawnie, dlatego wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w niej przedstawione muszą być fachowe i kompletne – takowe właśnie oddamy w Państwa ręce. Jeśli więc ktoś z Państwa planuje którąkolwiek z poniższych inwestycji i szuka fachowców oferujących sprawną, szybką i kompetentną realizację badań pod dokumentację hydrogeologiczną – oto jesteśmy.

Dokumentacja hydrogeologiczna jest niezbędna w przypadku prac, takich jak:

 • wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
 • wykonywanie odwodnień związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż,
 • wtłaczaniem wód do górotworu,

Czytaj więcej


Badanie zagęszczenia gruntów

Badanie zagęszczenia gruntów – jesteśmy do Państwa usług


Dokumentacja geotechniczna nigdy nie będzie pełna, jeśli na jej potrzeby nie zostanie przeprowadzone kompletne i profesjonalne badanie zagęszczenia gruntów. Nasz zespół inżynierów również pozostaje do Państwa usług, jeśli chodzi o tę kwestię. W tym miejscu postaramy się krótko przybliżyć to czym jest i do czego służy takie badanie oraz dlaczego warto wybrać nas do jego zrealizowania.

Czym jest badanie zagęszczenia gruntów?

Jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na określenie wszelkich prawidłowości wbudowania gruntu. Grunt jak wiadomo powinien być w pełni zgodny z założeniami projektowymi, bo to wpływa na całościowe bezpieczeństwo i funkcjonalność danego przedsięwzięcia. Co obejmuje takie badanie? Co dokładnie jest sprawdzane w ramach jego przebiegu?

 • Nasypy drogowe,
 • Nasypy kolejowe,
 • Rampy,
 • Fundamenty,
 • Chodniki,

Czytaj więcej

Geotechnika, badanie geotechniczne

Fachowa dokumentacja geologiczno-inżynierska

Jako profesjonalna firma zajmująca się kompleksową dokumentacją geologiczno-inżynierską mamy świadomość powagi swoich usług, dlatego staramy się zrobić wszystko, by zapewnić Państwu fachową ocenę gruntu. Nie jest tajemnicą, że takowa dokumentacja niesie ze sobą wielką odpowiedzialność – dlatego dbamy o to, by nasze usługi były wysokiej jakości. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej – zachęcamy do kontaktu, jednak tutaj w krótkim zarysie przedstawimy to, co mogą Państwo uzyskać poprzez wiedzę wynikającą z dostarczonej przez nas dokumentacji.

 • Stwierdzimy lub wykluczymy obecność ewentualnych zagrożeń geologicznych,
 • Dokonamy pełnej oceny ryzyka geologicznego,
 • Ocenimy ewentualny wpływ podejmowanej inwestycji na środowisko naturalne,
 • Zadbamy także o ocenę stanu technicznego obiektów sąsiednich, by wszystko mieć pod kontrolą.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

Zapewniamy, że oferowana przez nas dokumentacja geologiczno-inżynierska ...

Czytaj więcej


Studnie głębinowe i abisyńskie

Wiercimy i kompleksowo montujemy ze studzienką i przyłączem do domu studnie głębinowe i abisyńskie na terenie Śląska i Małopolski


Doświadczenie ponad 10 letnie w kompleksowych pracach ze studniami procentują odpowiednim podejściem do powierzonych nam prac. Dzięki mapą i wykonanym odwiertą jesteśmy w stanie wstępnie przeanalizować czy na danym terenie studnia ma rację bytu. Studnie głębinowe wiercimy do 100 metrów głębokości, bez znaczenia na jakim terenie, ponieważ park maszyn jest zaopatrzony w precyzyjny sprzęt w szczególnie do terenów skalistych, które stanowią nawiększy problem. Zawsze stosujemy filtry i pompę wysokiej klasy, ponieważ przy tak dużej inwestycji warto żeby działała bez awayjnie.
Studnie abisyńskie Śląsk i Małopolska wykonujemy na terenach, gdzie woda występuje na głębokości do 12 metrów. Głównie dla ogródków działkowych i domków letniskowych. W tym rozwiązaniu też oferujemy możliwość przyłącza do budynku.

    studnie   studnie abisyńskie śląsk i małopolska

Czytaj więcej

Przydomowe oczyszcalnie ścieków

Badania geologiczne (test perkolacyjny) na terenie Śląska i Małopolski, później po precyzyjnym przeanalzowaniu można przystąpić do projektu oraz montażu oczyszczalni przydomowej z drenażem. Dopiero po badaniu poziomu zwiweciadła wody gruntowej oraz prędkości wsiąkania wody można określić sposób odprowadzania ścieków. Głównym parametrem jest wielkość działki i usytułowanie obiektu. Zasada działania oczyszczalni ścieków polega na sedymentacji i filtracji zanieczyszczeń oraz na procesie rozkładu w osadniku. Następnie trafiają do reaktora biologicznego gdzie są oczyszczane przez bakterie.
Według obowiązujących przepisów odnośnie przydomowej oczyszczalni ścieków poziom wody gruntowej musi się znajdować najmniej w odległości 150cm poniżej ułożenia drenów lub studni chłonnej. Pozwolenia wodnoprawne nie są wymagane w pzypadku gdy ilość ścieków nie przekracza 5m2.

    oczysczalnie ścieków śląsk    oczyszczalnia ścieków śląsk

Czytaj więcej