WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁ

Badanie zagęszczenia gruntów Ruda Śląska, Knurów, Żory


Badanie zagęszczenia gruntów – jesteśmy do Państwa usług!

Wykonując dokumentacje geotechniczną przez mgr inż. Andrzeja Łyczbę z grupy Geolog zawsze wykonywane są pomiary zagęszczenia gruntów. Wiąże się to ze sprawdzeniem poszczególnych warstw pod ziemią. Najlepiej to badanie wykonać przed kupnem działki, ponieważ warto wiedzieć czy dom nie powstanie na pustce geologicznej. Przez kilka lat naszych działań spotkaliśmy się nie raz z pustkami na których powstał dom, w którym później pękały fundamenty. Możemy dla ciekawych przesłać kilka zdjęć z tym związanym. Zdajemy sobie sprawę, że kupno działki i postawienie domu wiąże się z kosztami ponad kilkuset tysięcy, dlatego warto zbadać grunt na którym mają stać fundamenty.

Zachęcamy do sprawdzenia:
- poziom wód gruntowych (podczas opadów może dochodzić do zalania)
- stopień zagęszczenia gruntów
- warstwy gruntu (skład poszczególnych poziomów)
- stopień zanieczyszczenia metalami i innymi pierwiastkami chemicznymi.

Sprawdzamy cechy poszczególnych warstw gruntu dla:

  • Nasypy drogowe i kolejowe, chodniki
  • Rampy,
  • Fundamenty,
  • Podsypki pod posadzki,
  • Warstwy podłoża drogowe

   Badanie zagęszczenia gruntów Ruda Śląska, Knurów, Żory   Badanie zagęszczenia gruntów Ruda Śląska, Knurów, ŻoryBadanie zagęszczenia gruntów CRuda Śląska, Knurów, Żory

To badanie da Państwu gwarancję wiedzy na temat tego, czy założenia projektowe dla danej inwestycji budowlanej pokrywają się z rzeczywistym stanem gruntu dla Rudy Śląskiej, Knurowa oraz Żor – a jeśli nie, będą Państwo bogatsi o informacje, które pozwolą podjąć dalsze, słuszne działania w ramach określonego przedsięwzięcia.

Ważna informacja

Stopień zagęszczenia oznacza się symbolem ID - wyraża on rzeczyswisty stan gruntu. Podawany jest zawsze w pełnej dokumentacji geotechnicznej terenu. Zawsze służymy pomocą, lecz uważamy, że warto posiadać podstawową wiedze na temat działki, którą zamierza się kupić.