WWW.GEOLOG.KATOWICE.PL

GEOLOG KATOWICE

USŁUGI GEOLOGICZNE KATOWICE - ŚLĄSK I OKOLICE

BADANIE GEOTECHNICZNE NA ŚLĄSKU POD BUDOWE OD 1000ZŁ

Badanie zagęszczenia gruntów Chorzów, Piekary Śląskie


Badanie zagęszczenia gruntów oraz sporządzenie dokumentacji.

Wykonywane przez firmę Andrzeja Łyczby badanie zagęszczenia gruntów wiąże się ze sporządzeniem opinii geotechnicznej dla danego terenu. Nasz zespół inżynierów, posiadających uprawnienia oraz potrzebne certyfikaty na potrzeby odwiertów geologicznych również pozostaje do Państwa usług, jeśli chodzi o tę kwestię. W tym miejscu postaramy się krótko przybliżyć to czym jest i do czego służy takie badanie oraz dlaczego warto wybrać nas do jego zrealizowania.

Czym jest badanie zagęszczenia gruntów?

Jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na określenie wszelkich prawidłowości wbudowania gruntu na terenach Chorzowa oraz Piekar Śląskich. Grunt jak wiadomo powinien być w pełni zgodny z założeniami projektowymi, bo to wpływa na całościowe bezpieczeństwo i funkcjonalność danego przedsięwzięcia. Co obejmuje takie badanie? Co dokładnie jest sprawdzane w ramach jego przebiegu?

  • Nasypy drogowe,
  • Nasypy kolejowe,
  • Rampy,
  • Fundamenty,
  • Chodniki,
  • Podsypki pod posadzki,
  • Warstwy podłoża drogowe

   Badanie zagęszczenia gruntów Chorzów, Piekary Śląskie   Badanie zagęszczenia gruntów Chorzów, Piekary ŚląskieBadanie zagęszczenia gruntów Chorzów, Piekary Śląskie

Ważna informacja dla inwestorów

Stopień zagęszczenia oznaczony symbolem ID wyraża naturalny stan gruntu. Ważne jest, by Państwo o tym wiedzieli, gdyż w dokumentach geotechnicznych podaje się stopień zagęszczenia właśnie w takowy sposób. Oczywiście w razie wszelkich pytań czy wątpliwością – służymy pomocą, natomiast dobrze jest mieć choć podstawową wiedzę na ten temat, by mieć większe pojęcie na temat charakteru naszej pracy i przedkładanej przez nas oferty.
To dzięki kompletnie zrealizowanemu badaniu o tym charakterze można mieć pewność, że wszystko jest tak, jak należy i można dalej ruszać z pracami. To badanie da Państwu gwarancję wiedzy na temat tego, czy założenia projektowe pokrywają się z rzeczywistym stanem gruntu – a jeśli nie, będą Państwo bogatsi o informacje, które pozwolą podjąć dalsze, słuszne działania w ramach określonego przedsięwzięcia.